Hesabınız askıya alınmıştır.
Hesabınızı tekrar aktif etmek için lütfen geriye dönük birikmiş borçlarınızı ödeyiniz.
Detaylı bilgi almak için yöneticinize başvurabilirsiniz.
info@semm.com.tr - 0 536 035 62 60 - 0 258 265 46 28